گنجینه صوتی و تصویری كرار http://karrar.ir 2020-09-28T08:37:28+01:00 text/html 2013-08-17T11:12:38+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده محرمین باشلانما نؤحه‌له‌ری- نوحه های شروع محرم http://karrar.ir/post/1874 <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1in 10pt 0in; direction: rtl; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; text-align: right; tab-stops: right 4.75in 346.5pt;" dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; color: red; line-height: 150%; font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">«یـاران گلیـن فغـانــه، مـــاه-ی-محـــرم اوْلـــدۇ»</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1in 10pt 0in; direction: rtl; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; text-align: right; tab-stops: right 4.75in 346.5pt;" dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; color: red; line-height: 150%; font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1in 10pt 0in; direction: rtl; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; text-align: right; tab-stops: right 4.75in 346.5pt;" dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; color: red; line-height: 150%; font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">«باشــلانـــدێ حــۆسئینـیــن ایــام-ی-عــزاســی</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 1in 10pt 0in; direction: rtl; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; text-align: right; tab-stops: right 4.75in 346.5pt;" dir="rtl"><span style="font-size: 14pt; color: red; line-height: 150%; font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">سیزده‌ن کؤمه‌ک ایستیر، شاهین شوْهه‌داسی»</span></p> text/html 2013-08-12T12:43:34+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده ایام فاطمیه (مداحان آذربایجان) http://karrar.ir/post/1873 <h2><a href="http://nohe-90.ir/post/113" title="ایام فاطمیه (مداحان آذربایجان)">ایام فاطمیه (مداحان آذربایجان)</a></h2><p><br></p><p><a href="http://bit.ly/Y9jPk0"><font style="color: rgb(153, 153, 153);" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 250%;">-<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 250%;" lang="FA">اللهیم اللهیم منیم عرشه چیخیب آهیم (سید یوسف)</span></font></a> </p><p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" "><a href="http://bit.ly/Y9ka6i"><font style="color: rgb(153, 153, 153);" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 250%;">2-<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 250%;" lang="AR-SA">ای قلیمون آرامش و صبر و قراری (حاج سلیم)</span></font></a></p> <p style="margin: 0in 0.5in 10pt 0in; text-align: justify; text-indent: -0.25in; line-height: 250%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" "><a href="http://bit.ly/Y9kK47"><font style="color: rgb(153, 153, 153);" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 10pt; line-height: 250%;">3-<span style="font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 250%;" lang="AR-SA">نوکرم نوکریوه فاطمه جان سوسوزان کوثریوه فاطمه جان (حاج داوود علیزاده)</span></font></a></p> text/html 2013-08-12T12:39:39+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده دانلود مداحی آذری ویژه ایام شهادت حضرت فاطمیه ۹۱ http://karrar.ir/post/1872 <img class="aligncenter size-full wp-image-14240" title="دانلود مداحی آذری ویژه ایام شهادت حضرت فاطمیه ۹۱ | شادانه" src="http://www.shadaneh.com/wp-content/uploads/2012/04/sms-fatemiyeh-SHADANEH.COM_.jpg" alt="دانلود مداحی آذری ویژه ایام شهادت حضرت فاطمیه ۹۱" height="400" width="316"> text/html 2013-08-12T12:30:51+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده مداحی ترکی (آذری ) فاطمیه (روضه و سینه زنی) http://karrar.ir/post/1871 <img src="http://www.aviny.com/Voice/marsieh/marsieh.jpg" height="128" border="0" width="479"><br><br><table id="table2" border="0" width="60%"><tbody><tr><td colspan="6" height="40" align="center" bgcolor="#800000"><font style="font-size: 14pt" face="Arial"><b><font color="#FFFFFF">مداحی آذری فاطمیه (روضه و سینه زنی)</font></b></font></td> </tr> <tr> <td align="center" bgcolor="#9cb06a" width="7%"> <b>ردیف</b></td> <td align="center" bgcolor="#9cb06a" width="37%"><p align="center"> <b>مداح</b></p></td> <td align="center" bgcolor="#9cb06a" width="11%"> <b>اجرا</b></td> <td align="center" bgcolor="#9cb06a" width="10%"> <b>فرمت</b></td> <td align="center" bgcolor="#9cb06a" width="15%"><p style="text-align: center"> <b>حجم<br> (KB)</b></p></td> <td align="center" bgcolor="#9cb06a" width="16%"> <b>زمان</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" height="55" align="center" bgcolor="#C8D4AD"> 1</td> <td style="text-align: center" rowspan="2" bgcolor="#C8D4AD"> عسگری</td> <td style="text-align: center" bgcolor="#C8D4AD"> <a href="http://dl.aviny.com/voice/marsieh/hazrat_zahra/azari/askari.mp3"> <img src="http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif" height="19" border="0" width="20"></a></td> <td style="text-align: center" bgcolor="#C8D4AD"> <span lang="en-us">mp3</span></td> <td style="text-align: center" bgcolor="#C8D4AD"> <span lang="en-us">8.909</span></td> <td style="text-align: center" bgcolor="#C8D4AD"> <span lang="en-us">1</span>:00:<span lang="en-us">53</span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center" bgcolor="#C8D4AD"> <a href="http://dl.aviny.com/voice/marsieh/hazrat_zahra/azari/askari.wma"> <img src="http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif" height="19" border="0" width="20"></a></td> <td style="text-align: center" bgcolor="#C8D4AD"> <span lang="en-us">wma</span></td> <td style="text-align: center" bgcolor="#C8D4AD"> <span lang="en-us">5.524</span></td> <td style="text-align: center" bgcolor="#C8D4AD"> 1:<span lang="en-us">00</span>:<span lang="en-us">47</span></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" height="55" align="center" bgcolor="#C8D4AD"> 2</td> <td style="text-align: center" rowspan="2" bgcolor="#C8D4AD"> حاج اکبر</td> <td style="text-align: center" bgcolor="#C8D4AD"> <a href="http://dl.aviny.com/voice/marsieh/hazrat_zahra/azari/haj_akbar_01.mp3"> <img src="http://www.aviny.com/Voice/images/ejra_01.gif" height="19" border="0" width="20"></a></td> <td style="text-align: center" bgcolor="#C8D4AD"> <span lang="en-us">mp3</span></td> <td style="text-align: center" bgcolor="#C8D4AD"> 8.832</td> <td style="text-align: center" bgcolor="#C8D4AD"> 1:00:</td></tr></tbody></table><br> text/html 2012-02-12T09:19:45+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده دانلود كتاب ( آذری ) تحفه علومی جلد اول http://karrar.ir/post/1870 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title=Tohfetul-Ilumi alt=Tohfetul-Ilumi src="http://www.turuz.com/userfiles/pic/novhe/020-%281%29Tohfetul-Ilumi.jpg" width=344 height=510></P> text/html 2012-02-12T09:15:41+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده دانلود كتاب ( آذری ) دیوان كاكل مشهدی اصغر دلریش http://karrar.ir/post/1869 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title=Dilrishin-Toplaq-Divani alt=Dilrishin-Toplaq-Divani src="http://www.turuz.com/userfiles/pic/novhe/021-Dilrishin-Toplaq-Divani.jpg" width=344 height=486></P> text/html 2012-02-12T09:10:32+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده دانلود كتاب نوحه (آذری ) شكوهی مراغه ای http://karrar.ir/post/1868 <IMG title=Shikuhiye-Maragheyi alt=Shikuhiye-Maragheyi src="http://www.turuz.com/userfiles/pic/novhe/022-Shikuhiye-Maragheyi-.jpg" width=344 height=505> text/html 2012-02-12T09:01:56+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده دانلود كتاب نوحه تركی (آذری ) چكمیشلردن ال یازما نوحه لر http://karrar.ir/post/1867 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title=el-yazma-novheler alt=el-yazma-novheler src="http://www.turuz.com/userfiles/pic/novhe/023-el-yazma-novheler.jpg" width=355 height=484></P> text/html 2011-06-19T04:47:18+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده مجموعه سخنرانی از استاد فاطمی نیا (5) http://karrar.ir/post/1866 <table class="contentpaneopen"><tbody><tr><td class="contentheading" width="100%"><br></td> <td class="buttonheading" width="100%" align="right"> <a href="http://www.yasinmedia.com/fa/component/mailto/?tmpl=component&amp;link=6421451cfb92f30ccc5a485848a6b739da3f9089" title="فرستادن به ایمیل"><br></a> </td> </tr> </tbody></table> <table class="contentpaneopen"> <tbody><tr> <td class="createdate" valign="top"> <br></td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p style="MARGIN-TOP: 14px; MARGIN-BOTTOM: 14px" dir="rtl" align="right"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.yasinmedia.com/fa/images/stories/fateminiya.jpg" alt="Image" title="Image" style="float: left;" width="201" border="1" height="147" hspace="6">مجموعه سخنرانی از استاد فاطمی نیا (سکوی پرواز ،قبر و قیامت) تقدیم به کاربران عزیز</span></p> <p style="MARGIN-TOP: 14px; MARGIN-BOTTOM: 14px" dir="rtl" align="right">&nbsp;</p></td></tr></tbody></table> text/html 2011-06-19T04:38:19+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده مجموعه سخنرانی از استاد فاطمی نیا (4) http://karrar.ir/post/1865 <table class="contentpaneopen"><tbody><tr><td class="createdate" valign="top"><br></td> </tr> <tr> <td valign="top"> <p style="MARGIN-TOP: 14px; MARGIN-BOTTOM: 14px" dir="rtl" align="right"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;"><img src="http://www.yasinmedia.com/fa/images/stories/fateminiya_yasin.jpg" alt="Image" title="Image" style="float: left;" width="200" border="1" height="156" hspace="6">مجموعه سخنرانی از استاد فاطمی نیا (اهل بیت (ع) ، محرم 84) تقدیم به کاربران عزیز</span></p></td></tr></tbody></table> text/html 2011-06-18T09:50:50+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده تایپ فارسی در کلیه نرم فزار ها با فارسی نویس مریم ۴ – نخسه رایگان http://karrar.ir/post/1864 <div style="text-align: center;"><img title=" تایپ فارسی در کلیه نرم فزار ها با فارسی نویس مریم ۴ – نخسه رایگان" src="http://patoghu.com/uploads/fotos/19/mayam-soft2.jpg" alt=" تایپ فارسی در کلیه نرم فزار ها با فارسی نویس مریم ۴ – نخسه رایگان" width="430" height="350"></div> <span style="color: #333333;">این محصول کلیه نیازهای فارسی نویسی یک طراح را برآورده می کند. نرم افزار فارسی نویس مریم شامل برنامه های: مریم، تایپ مسقیم، تایپ سریع، تایپ آینه ای، خطاط (نستعلیق)، ۴٢٠ قلم فارسی، مبدل Word و پروین و زرنگار، قلمدان و ویرایشگر کیبورد می‌باشد.</span> text/html 2011-06-18T09:47:36+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده نرم افزار کاربردی و مفید خاطره نویسی http://karrar.ir/post/1863 <div style="text-align: center;"><img title="نرم افزار فارسی و زیبای خاطره نویسی" src="http://patoghu.com/uploads/fotos/31/khatereh-Nevisi.jpg" alt="نرم افزار فارسی و زیبای خاطره نویسی" width="450" height="260"></div> <div style="text-align: justify;">نرم افزار کاربردی و مفید خاطره نویسی ، نرم افزاری جدید به زبان فارسی می باشد که شما به وسیله آن می توانید به راحتی خاطرات خود را با سلیقه دلخواه و با فونت و اندازه دلخواه نوشته و هم چنین روی آن عکس بگذراید.این نرم افزار با یک قفل قوی مجهز شده است که می توانید با رمز گذاری بر روی خاطرات خود از دیدن خاطرات خصوصیتان توسط افراد ناشناس خودداری کنید.این نرم افزار توسط یکی از کاربران خوب سایت ، برای ما ارسال شده است و ما آن را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.همچنین شما می توانید نرم افزار های مفیدی که توسط خودتان برنامه نویسی شده است را برای ما ارسال کنید تا ما آن را برای بازدیدکنندگان عزیز منتشر کنیم.امید است توانسته باشیم رضایت شما عزیزان را جلب کنیم.</div> text/html 2011-06-18T09:43:20+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده دانلود برنامه نام نیک - اسامی ایرانی http://karrar.ir/post/1861 <p style="text-align: center;"><img title="دانلود برنامه نام نیک - اسامی ایرانی" src="http://patoghu.com/uploads/fotos/42/nam-nik.jpg" alt="دانلود برنامه نام نیک - اسامی ایرانی"></p> <p style="text-align: justify;">امروز برنامه ای را برای دانلود قرار دادم که یک برنامه بسیار کاربردی می باشد . این نرم افزار که نام نیک اسمش هست به شما کمک می کنه خیلی راحت و بدون دردسر به نام های فارسی دسترسی پیدا کنید و بتونید معنی و یا اسم مورد علاقه خود را در این برنامه پیدا کنید. مناسب برای کسایی که تازه بچه دار شدن و دنبال اسم مورد پسند برای کودک خود می باشند. می توانید از ادامه مطلب این نرم افزار را دانلود کنید.</p> text/html 2011-06-18T09:41:23+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده دانلود نرم افزار فارسی تقویم 14 معصوم علیه السلام http://karrar.ir/post/1859 <div style="text-align: center;"><img title="دانلود نرم افزار فارسی تقویم 14 معصوم علیه السلام" src="http://patoghu.com/uploads/fotos/45/Taghvim_14_Masoum.jpg" alt="دانلود نرم افزار فارسی تقویم 14 معصوم علیه السلام" width="260" height="344"></div> <div style="text-align: justify;">در پست امروز وب سایت پاتوق یو یکی دیگر از نرم افزارهای فارسی بسیار جالب را برایتان آماده کرده ایم. نرم افزار <strong>تقویم 14 معصوم علیه السلام </strong>یک برنامه کاملاً رایگان می باشد که برای برطرف کردن نیاز کاربران به تقویم هجری شمسی ساخته شده و در کنار آن علاوه بر این سعی شده روزانه احادیثی از 14 معصوم علیه السلام به صورت پیغام نمایش داده شود. همچنن یکی دیگر از قابلیت های بسیار خوب این نرم افزار نمایش ذکر روز می باشد.</div> text/html 2011-06-18T09:36:45+01:00 karrar.ir سردار صفرزاده نرم افزار فارسی و مذهبی نماز شب http://karrar.ir/post/1857 <div style="text-align: center;"><img title="نرم افزار فارسی و مذهبی نماز شب" src="http://patoghu.com/uploads/pic/4/Namaze-Shab.jpg" alt="نرم افزار فارسی و مذهبی نماز شب"></div> <div style="text-align: justify;">نرم افزار مذهبی و زیبای نماز شب را امروز از سایت پاتوق یو برای شما بازدیدکنندگان محترم آماده دریافت ساخته ایم.این نرم افزار ، نرم افزاری با زبان فارسی می باشد که شامل فضیلت های نماز شب در نزد خداوند می باشد.در این نرم&nbsp; افزار از جهت های مختلف به نماز شب نگاه می کند.امید است با دریافت و استفاده از این نرم افزار به اهمیت های این نماز پی ببرید.</div>